Caută
  • Mădălina Țambrea

Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţăCertificatele de situație de urgență vor fi acordate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la cererea solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemieiSARS-CoV-2.


Certificatele de situație de urgență vor fi emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) — pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) — pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie—februarie 2020.

Certificatele vor fi utilizate în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale.


Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență. Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.


Pentru obţinerea certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul trebuie să încarce în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.


Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului vor furniza informațiile și documentele  indicate și documente privind autorizarea activității.


Modelul declarației pe propria răspundere se va posta de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.


Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera certificate de situație de urgență  doar pe perioada existenței stării de urgență în România. Acestea vor fi valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se va putea efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.


În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea certificatelor de situație de urgență cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se vor sesiza organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.


Urmează ca în termen de 5 zile Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să asigure adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

30 afișare0 comentariu