Caută
  • Mădălina Țambrea

Modificarea procedurii de acordare a șomajului tehnicProcedura de acordare a șomajului tehnic a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020


1. Beneficiarii șomajului tehnic

Vor beneficia de șomaj tehnic salariații angajatorilor care își reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2, pe toată perioada stării de urgență, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

Printre beneficiarii reglementărilor privind șomajul tehnic regăsim și alți profesioniști, astfel cum sunt prevăzuți de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, (aici se includ persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale - profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere) precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

O noutate este și faptul că vor avea dreptul la acordarea indemnizației de șomaj tehnic inclusiv persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăti și Inspecție Socială.

Prin urmare, vor beneficia și PFA-urile, Întreprinderile Individuale, profesiile liberale care își vor întrerupe activitatea pe parcursul stării de urgență.

2. Cum se poate obține șomajul tehnic?

Toți angajatorii care doresc să beneficieze de sprijin din partea statului prin acordarea șomajului tehnic de la bugetul de șomaj trebuie să depună declarații pe propria răspundere în acest sens și o listă cu persoanele care urmează să beneficieze de indemnizația de șomaj. Aceste documente vor fi depuse de către angajatori prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora își au sediul social

Așadar, angajatorii nu mai sunt condiționați de obținerea certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

3. Angajatorii vor putea oferi o indemnizație mai mare

Potrivit modificărilor instituite prin OUG 32/2020, indemnizația de șomaj va putea fi suplimentată de către angajatori cu diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, deci angajatorii pot să suplimenteze din fondurile proprii diferența până la minim 75% din salariul de bază în cazul angajaților cu salarii lunare ce depășesc nivelul de 5429 lei.

În acest caz, indemnizația ce va putea fi recuperată de la stat se va limita la nivelul a 75% din salariul mediu brut.

4. Perioada de rambursare a indemnizației

S-au instituit modificări și cu privire la perioada de rambursare, către firme de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor acordate salariaților, fiind redusă de la 30 de zile la 15 zile de la momentul depunerii documentelor.

5. Plata indemnizației

Plata de către angajatori a indemnizației de șomaj tehnic va trebui efectuată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor de la buget.

6. Prevederi pentru salariații care au mai multe contracte de muncă

În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgentă, acesta nu beneficiază de indemnizația cuvenită în urma suspendării contractului de muncă. În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgentă, acesta beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

7. Indemnizația de șomaj este supusă impozitării

Indemnizația de șomaj va fi supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

51 afișare0 comentariu