Caută
  • Mădălina Țambrea

Măsuri pentru desfășurarea activitații în cabinetele stomatologicePentru reorganizarea activității medicale și administrative, în vederea reluării activității cabinetelor stomatologice se aplică următoarele acțiuni preliminare:

a) pregătirea listelor de pacienți prin triaj telefonic (pacienți existenți/pacienți noi), triaj care orientează asupra priorităților și poate constitui un criteriu de programare.

Medicul stomatolog este singurul în măsură să stabilească prioritățile, precum și definirea priorităților cabinetului stomatologic;

b) programarea pacienților la intervale orare astfel încât pacienții să nu se întâlnească între ei în sala de așteptare/să nu staționeze în sala de așteptare, iar după fiecare pacient să se asigure dezinfecția, aerisirea și pregătirea cabinetului pentru următorul pacient;

- este obligatorie respectarea unui interval de cel puțin 20 de minute între pacienți; dacă pacientul dorește sau dacă sala de așteptare nu permite păstrarea distanței de 1,5-2 m, acesta poate aștepta afară și va fi contactat telefonic în momentul în care trebuie să intre în cabinet (pacienții vor fi informați de acest lucru în momentul programării);

- în cazul în care pacientul așteaptă în sala de așteptare, timpul de așteptare nu va depăși 15 minute;

c) anunțarea pacienților să nu vină însoțiți, cu anumite excepții (copii, persoane cu nevoi speciale, pacienți foarte vârstnici);

d) informarea pacienților cu privire la noile reguli privind procedurile adoptate la nivelul cabinetului, prin telefon sau e-mail;

e) afișarea măsurilor și a procedurilor de protecție la intrarea în cabinetul stomatologic, inclusiv a măsurilor de distanțare socială pentru a se asigura că toți pacienții care intră în cabinet le respectă;

f) respectarea măsurilor de protecție anti-COVID-19 pentru toți pacienții (săli de așteptare amenajate corespunzător, dezinfectanți pe bază de alcool 60-95% etc.);

- în sala de așteptare scaunele vor fi distanțate (1,5-2 m) și vor fi din materiale ușor de dezinfectat;

- la intrarea în cabinet să existe dispenser cu substanță dezinfectantă/mijloc de dezinfectare (soluții dezinfectante, șervețele dezinfectante, gel); suplimentar, se pot folosi recipiente/saci pentru depozitarea bunurilor personale ale pacientului (haine, telefon, genți, chei, etc.);

g) revizuirea și reorganizarea corespunzătoare a procedurilor de curățenie și dezinfecție a cabinetelor stomatologice, precum și a celor de eliminare a deșeurilor infecțioase; identificarea suprafețelor ușor de dezinfectat, respectiv a suprafețelor care necesită adoptarea de precauții suplimentare pentru protecție;

h) îndepărtarea revistelor, ziarelor, jucăriilor și a altor obiecte care pot fi atinse de către pacienți sau personalul medical și care sunt dificil de dezinfectat;

i) asigurarea circuitului de lucru cu laboratoarele de tehnică dentară și adoptarea de măsuri comune pentru evitarea infecției încrucișate;

j) managementul corespunzător al resursei umane care asigură activitatea stomatologică: personalul medical cu vârstă înaintată (peste 65 de ani), cu afecțiuni preexistente sau alte probleme/situații (gravidă) este perceput cu risc mai mare de a contacta COVID-19;

k) controlul/verificarea aparaturii și a stocurilor de materiale consumabile, inclusiv a valabilității acestora;

l) achiziția în cantități suficiente a consumabilelor, echipamentelor specifice de protecție, dezinfectant, evitându-se realizarea de stocuri.Accesul în cabinetul stomatologic:

a) Se comunică pacientului să nu vină însoțit la cabinetul stomatologic, cu excepția minorilor și a pacienților cu nevoi speciale sau a pacienților foarte vârstnici; însoțitorul se va supune acelorași reguli/proceduri ca și pacientul.

b) Pacientului/Însoțitorului i se va măsura temperatura în zona frunții înainte de intrarea în cabinetul stomatologic (deși nu este o măsură infailibilă, aceasta este eficientă).

c) La intrarea în cabinetul stomatologic trebuie să existe un covoraș îmbibat în dezinfectant pe bază de clor.

d) Pacientul și, după caz, însoțitorul vor proceda la igienizarea mâinilor cu apă și săpun/soluții antiseptice tegumentare pe bază de alcool 60-95%.

e) Dacă este posibil, la intrarea în cabinetul stomatologic pacientul și, dacă este cazul, însoțitorul nu vor atinge mânerele ușilor, suprafețele meselor, scaunelor etc.; ușile vor fi deschise și apoi închise de către personalul medical; aceeași procedură se efectuează și la intrarea/ieșirea din sala de tratament.

f) Pacientul/Însoțitorul va completa și va semna chestionarul pentru triajul epidemiologic.

g) Pacientul va completa și va semna chestionarul de evaluare a stării generale ale cărui elemente minime sunt prevăzute de Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 3/2013*).

*) Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 3/2013 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

h) Înainte și după terminarea tratamentului, pacienții/însoțitorii vor purta mască.

i) Se utilizează echipamentele suplimentare pentru pacienți: protecție pentru pantofi (botoși), protecție pentru păr (bonetă) și, după caz, halat de unică folosință.


Precauții în timpul efectuării intervențiilor stomatologice:

a) Personalul medical va respecta măsurile de precauție standard (igiena mâinilor, folosirea/utilizarea echipamentului individual de protecție, igiena respiratorie, instrumente și dispozitive sterile, curățarea și dezinfectarea suprafețelor etc.).

b) Masca chirurgicală, fiind de unică folosință, se schimbă după fiecare pacient; dacă se folosește mască N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent se aplică regulile de utilizare specifice (schimbare la maximum 4 ore).

c) Ochelarii de protecție sau viziera (ecran de protecție) se vor dezinfecta după fiecare pacient sau, dacă sunt de unică folosință, se înlocuiesc.

d) Intervențiile stomatologice se asigură numai în încăperi cu ventilație automată sau ventilație naturală (fereastră).

e) Pe perioada desfășurării intervențiilor stomatologice, ușile trebuie să fie închise și nicio persoană nu trebuie să părăsească încăperea până la finalizarea procedurilor.

f) Se evită deschiderea sertarelor pentru a nu se contamina conținutul acestora.

g) Atât înaintea tratamentului, cât și la finalul acestuia, se procedează la efectuarea de clătiri bucale de minimum 30 de secunde cu soluții de 1% sau 1,5% peroxid de hidrogen ori cu soluții antiseptice de iod povidona 0,2%-10% (atenție la reacțiile alergice). Aceste clătiri înainte și după tratament, precum și igiena orală riguroasă a pacientului sunt recomandate, având în vedere faptul că una dintre căile de propagare a infecției este cavitatea orală.

h) Se limitează folosirea procedurilor și a echipamentelor generatoare de particule și aerosoli; dacă este absolut necesar a fi efectuate, acestea se programează la sfârșitul zilei de lucru și se efectuează sub protecția de măști N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent.

i) În cazul folosirii instrumentarului rotativ, se utilizează sistemul de izolare cu digă.

j) Utilizarea pe cât posibil a instrumentarului de mână;

k) Evitarea detartrajelor efectuate cu aparate sonice sau ultrasonice, precum și a airflow-ului; dacă detartrajul nu suportă amânare/este absolut necesar, acesta se va realiza cu instrumentar de mână.

l) Se utilizează sisteme de aspirație cu volum crescut.

m) Se înlocuiesc radiografiile intraorale cu radiografii OPG sau examene CT.

n) Se utilizează materialele de sutură resorbabile, evitând necesitatea prezentării pacientului în cabinetul stomatologic.


Precauții după efectuarea intervențiilor stomatologice:

a) Respectarea prevederilor legale în vigoare privind dezinfecția suprafețelor și a instrumentarului și asigurarea aerisirii și ventilării cabinetului stomatologic

b) În vederea completării procedurilor de sterilizare a microaeroflorei se va utiliza, la alegere, una dintre metodele prevăzute de legislația în vigoare.

c) Se va realiza dezinfecția completă a echipamentelor stomatologice (unitul stomatologic, aparatul de radiologie, corpuri de mobilier, scaune, lampă fotopolimerizabilă etc.) cu substanțe biocide cu efect virucid conform instrucțiunilor producătorului; durata acțiunii acestora, prescrisă de producător, trebuie respectată cu strictețe. Se va realiza dezinfecția, inclusiv a mânerelor ușilor și a întrerupătoarelor, ultimele doar prin ștergere pentru a evita un posibil scurtcircuit.

d) Piesele de mână vor fi curățate și dezinfectate după fiecare pacient.

e) Curățarea și dezinfectarea echipamentelor de protecție reutilizabile (de exemplu, ochelari de protecție, vizieră, ecran protecție), după fiecare pacient

f) Echipamentele/Materialele de unică folosință vor fi depozitate în containere pentru deșeuri speciale și vor fi eliminate conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

g) Spălarea mâinilor cu apă și săpun sau/și dezinfectarea acestora cu soluție hidroalcoolică înainte de a pune mănuși

h) Aerisirea/Ventilația foarte bună a cabinetului stomatologic (ușă/fereastră deschise) timp de minimum 15 minute, după fiecare pacient.IMPORTANT!

În cazul în care personalul nu are la dispoziție echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, activitatea stomatologică nu se poate desfășura.

12 afișare0 comentariu