Caută
  • Mădălina Țambrea

Contestare proces-verbal de constatare a contravenției

Actualizată în: 16 Apr. 2020


Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2020 au fost mărite amenzile pentru încălcarea măsurilor de prevenire şi combatere a coronavirusului.

Persoanelor fizice le pot fi aplicate amenzi contravenţionale între minimum de 2.000 lei şi maximum de 20.000 lei, iar persoanelor juridice le pot fi aplicate amenzi între minimum de 10.000 lei şi maximum de 70.000 lei.

Având în vedere numărul mare de amenzi aplicate în această perioadă există riscul comiterii unor abuzuri.

Așadar, ce ai de făcut dacă ai fost amendat?

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de către agentul constatator.

Referitor la acest termen menționăm faptul că, atunci când procesul-verbal de sancţionare este înmânat pe loc persoanei amendate, termenul de 15 zile curge chiar din acea zi, iar dacă procesul-verbal nu este înmânat pe loc persoanei amendate, ci este comunicat la domiciliu prin poştă, termenul de 15 zile începe să curgă din ziua primirii procesului-verbal.

Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

În măsura în care nu este respectat termenul de 15 zile pentru achitarea a jumătate din cuantumul amenzii aplicate, mai aveți încă 15 zile în care puteți achita amenda primită, dar în cuantumul aplicat. Așadar trebuie să respectați termenul de 30 de zile menționat în cuprinsul procesului-verbal pentru a nu risca să fiți executat silit.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, iar prin depunerea acesteia se suspendă de drept executarea tuturor sancțiunilor ce sunt prevăzute în cuprinsul procesului-verbal. Suspendare va dura până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Alături de plângere este necesar să depuneți și dovada achitării taxei judiciare de timbru, ce este în cuantum de 20 de lei, dar și copie a procesului-verbal și a actului de identitate.

În măsura în care v-a fost respinsă plângerea, va trebui să achitați amenda în termen de 30 de zile, care curge din ziua în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească.

Procesul-verbal neatacat în termenul de 15 zile, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

959 afișare0 comentariu