Caută
  • Mădălina Țambrea

Ce obligații legale aveți după înființarea unei firme


Ulterior înființării firmei la Registrul Comerțului proprietarul poate să-și înceapă activitatea, dar totuși trebuie să respecte o serie de obligații, a căror neîndeplinire poate atrage consecințe diverse, precum amenzi sau dificultăți de desfășurare a activității.


Printre aceste obligații regăsim:


1. Achiziționarea unei ștampile cu denumirea firmei.


2. Deschiderea unui cont bancar, în termen de 15 zile de la obținerea certificatului de înregistrare, trebuie să mergeți la bancă cu toate actele în original și stampila societății. Este important să respectați termenul de 15 zile pentru a evita solicitarea din partea băncii de a vă cere un certificat constatator la zi.

Este important de menționat faptul că nu trebuie confundat contul pentru vărsarea capitalului social, care este un cont provizoriu, deschis anterior înmatriculării firmei la registrul comerțului, cu acest cont bancar a cărui deschidere are loc după ce a fost înființată firma.

3. Înregistrarea la Administrația Financiară a sectorului de care aparține sediul social prin depunerea unei declarații în termen de 30 de zile de la data înființării societății.

Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală, respectiv completarea Formularului 010 în 2 exemplare.

Pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare este necesar a se depune o cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

În plus, profesionistul trebuie să achiziționeze o serie de registre în vederea efectuării contabilității.

De asemenea, este necesar să afișați într-un loc vizibil următoarele documente:


-  programul de lucru, programul cu publicul și pauzele de masă;

-  copia certificatului de înmatriculare;

-  copia certificatului constatator/autorizațiile și avizele emise;

-  telefonul Verde și datele de contact ale oficiului de protecție a consumatorului (ANPC);

-  în anumite situații textul privind obligația clienților de a solicita și de a păstra bonul fiscal până la ieșirea din unitate;

-  planul de evacuare în caz de incendiu;

- în cazul firmelor care desfășoară activități de comerț se vor afișa limitele de adoas comercial utilizat.

55 afișare0 comentariu