Caută
  • Mădălina Țambrea

Calendarul examenului de bacalaureat - 2020


3-10 iunie 2020 - Înscrierea candidaților

11-17 iunie 2020 - Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

22 iunie 2020 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

23 iunie 2020 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

24 iunie 2020 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

25 iunie 2020 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

30 iunie 2020 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00

30 iunie 2020 - Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16,00-20,00

1 iulie 2020 - Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8,00-12,00

1-4 iulie 2020 - Rezolvarea contestațiilor

5 iulie 2020 - Afișarea rezultatelor finale


NOTĂ:

La solicitarea justificată a comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de Bacalaureat a Municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, susținerea probei/probelor scrise pe baza subiectului de rezervă, după caz, în după-amiaza aceleiași zile sau după finalizarea ultimei probe scrise prevăzute în prezenta anexă, prelungirea perioadei de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor. De asemenea, în funcție de evoluția pandemiei COVID-19, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba modificarea Calendarului examenului de bacalaureat național - 2020.

7 afișare0 comentariu