Caută
  • Mădălina Țambrea

Amenzile pentru încălcarea ordonanțelor militare sunt neconstituționale

Actualizată în: 8 Mai 2020


Amenzile aplicate pentru încălcarea măsurilor impuse pe timpul stării de urgență sunt neconstituționale, însă nu se vor anula de drept, fiind necesar ca fiecare cetățean care consideră că a fost sancționat pe nedrept să se adreseze instanțelor de judecată, cu respectarea termenului de contestare de 15 zile, ce curge de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie.

Curtea Constituțională a admis sesizarea Avocatului Poporului și a constatat că dispozițiile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență sunt neconstituționale:


Curtea a constatat că prevederile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituţie, precum și principiul restrângerii proporționale a exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art.53 alin.(2) din Constituție.


De asemenea, a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență este neconstituțională, în ansamblul său:


În ceea ce privește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, Curtea constată că aceasta a fost adoptată cu încălcarea art.115 alin.(6) din Constituție, întrucât prin conținutul său normativ a vizat restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale (dreptul de proprietate, dreptul la muncă și protecție socială, dreptul la informare, libertatea economică). Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului.


31 afișare0 comentariu